Θέση εργασίας στο Πολιτιστικό τμήμα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος - Αθήνα

Περιγραφή θέσης

Ημερομηνία έναρξης καθηκόντων : 1η Φεβρουαρίου 2018
Σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών (1η Φεβρουαρίου έως 31η Μαρτίου 2018). Θέση διοικητικού υπαλλήλου
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3 Ιανουαρίου 2018