ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ifg hau

 

Οι αιτήσεις αναθεώρησης για τις εξετάσεις DELF / DALF της περιόδου Δεκεμβρίου 2014 γίνονται αποδεκτές κατόπιν αίτησης των υποψηφίων το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015. Πέραν της προθεσμίας αυτής καμμία αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Αίτηση επίδειξης του γραπτού : 20 ευρώ
Αίτηση αναθεώρησης : 50 ευρώ

Προσοχή : Αιτήσεις αναβαθμολόγησης ή αναθεώρησης για τις εξετάσεις SORBONNE δεν γίνονται αποδεκτές.

Πληρωμή :
1) στο Ταμείο του Γαλλικού Ινστιτούτου 09.00 – 15.00
2) Κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα (Αριθμός λογαριασμού : 080/480791-00 - IBAN : GR56 0110 0800 0000 0804 8079 100 - θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία της κατάθεσης: EX + ονοματεπώνυμο).

Απαραίτητη αποστολή της απόδειξης και της αίτησης στο fax : 2103398711 ή με email : examens@ifa.gr