• Περιμένοντας το Godot - Samuel Beckett
  • Οι Δευτέρες είναι (p)arty! |  Axis Μundi
  • Μαθήματα Γαλλικών 2019-2020
  • 1η Εβδομάδα των Ευρωπαϊκών Πολιτισμών  | 23-28.09.2019 | Αθήνα
  • Επιμόρφωση στη Γραφή Σλαμ

ΠΑΡΙΣΙ-ΑθΗΝΑ 1919-1939 - Το διπλό ταξίδι
19-20/01 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ - ΚΤΗΡΙΟ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΑΜΦΙθΕΑΤΡΟ
21/01 ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑθΗΝΩΝ - Auditorium

ΔΙΕθΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η ιστορία των πολιτιστικών και πνευματικών σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Ελλάδας κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου είναι ιδιαίτερα πλούσια.
Στις τρεις ημέρες του συνεδρίου, έλληνες και γάλλοι ερευνητές και ιστορικοί, αρχαιολόγοι, μουσικολόγοι και αρχιτέκτονες θα διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών την περίοδο 1919-1939 στους διάφορους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού.


Είσοδος ελεύθερη – Ταυτόχρονη μετάφραση

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
efa, ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ, ΙΤΕ

Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ