Μαθήματα για ενήλικες | 17 ετών και άνω

Εντατικά µαθήµατα 5 ωρών (µόνο κάθε Σάββατο) ή 6 ωρών (2 τρίωρα µέσα στην εβδοµάδα)

Μέσα από αυτό το μάθημα μπορείτε να αποκτήσετε ένα επίπεδο B1 σε 2 χρόνια ή Β2 σε 3 χρόνια (εάν ξεκινήσετε από αρχάριο επίπεδο). Μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη: 15 άτομα.

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή

Α1

Σάββατο
09.30-14.30
75 ώρες 15.02.2020 06.06.2020 775€
Τρίτη και Πέμπτη
18.30-21.30*
90 ώρες 11.02.2020 04.06.2020 775€

Α2

Σάββατο
09.30-14.30*
75 ώρες 15.02.2020 06.06.2020 775€
Δευτέρα και Τετάρτη
18.30-21.30
90 ώρες 10.02.2020 10.06.2020 775€

Τρίτη και Πέμπτη
10.00-13.00

90 ώρες 11.02.2020 04.06.2020 698€*
Τρίτη και Πέμπτη
15.30-18.30
90 ώρες 11.02.2020 04.06.2020 698€*

Β1.1

Δευτέρα και Τετάρτη
10.00-13.00 
90 ώρες 10.02.2019 10.06.2020 698€*
Β1.1 Δευτέρα και Τετάρτη
18.30-21.30 
 90 ώρες 11.02.2020 11.02.2020 775€
Β1.2 Σάββατο 
09.30-14.30
75 ώρες  15.02.2020   06.06.2020 775€ 
Β1.2 Δευτέρα και Τετάρτη
18.30-21.30
90 ώρες  10.02.2020   10.06.2020 775€
Β1.2 Τρίτη και Πέμπτη
10.00-13.00
90 ώρες  11.02.2020  04.06.2020   698€*
Β1.2 Τρίτη και Πέμπτη
15.30-18.30 
 90 ώρες  11.02.2020 04.06.2020 698€*

B2.1

Δευτέρα και Τετάρτη
18.30-21.30
90 ώρες 10.02.2020 10.06.2020 775€

B2.2

B2.2

Σάββατο
12.00-17.00
75 ώρες 15.02.2020 06.06.2020 698€*
Δευτέρα και Τετάρτη
18.30-21.30
90 ώρες 10.02.2020 10.06.2020 775€

C1.1

C1.2

C1.2

Τρίτη και Πέμπτη
10.00-13.00 

90 ώρες 11.02.2020 04.06.2020 698€*
Σάββατο
09.30-14.30
90 ώρες 15.02.2020 06.06.2020 775€*
Τρίτη και Πέμπτη
10.00-13.00 
90 ώρες 11.02.2020 04.06.2020 698€*

C2.2

Τρίτη και Πέμπτη
10.00 - 13.00
90 ώρες 11.02.2020 04.06.2020 698€*
Τρίτη και Πέμπτη
18.30 - 21.30
90 ώρες 11.02.2020 04.06.2020 775€

* Ωράριο μειωμένων τιμών
Σημείωση: Ετήσια έξοδα φακέλου (ακαδημαϊκό έτος) ανά μαθητή: 30€


Μαθήματα λιγότερο εντατικά: 3 ώρες την εβδομάδα

Αυτό το μάθημα καλύπτει το ίδιο με τα εντατικά μαθήματα, αλλά σε ένα ρυθμό μη εντατικό.

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή

A1.1

A1.2

A1.2

Τετάρτη
15.30-18.30
45 ώρες 12.02.2020 10.06.2020 356€*
Τετάρτη
15.30-18.30
45 ώρες 12.02.2020 10.06.2020 356€
Παρασκευή
18.00-21.00
45 ώρες 14.02.2020 12.06.2020 395€
A2.2 Παρασκευή
18.00 - 21.00
45 ώρες 14.02.2020 12.06.2020 395€
Β.1.1.2 Σάββατο
13.00 - 16.00
45 ώρες 15.02.2020 06.06.2020 356€*

* Ωράριο μειωμένων τιμών
Σημείωση: Ετήσια έξοδα φακέλου (ακαδημαϊκό έτος) ανά μαθητή: 30€


Μαθήματα σε mini groupe

Αυτό το μάθημα είναι ιδανικό για όσους αναζητούν έντονη συμμετοχή στην τάξη και πολύ γρήγορη πρόοδο.
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων ανά τάξη: 5 άτομα.

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή
C1.1
Minigroupe
Πέμπτη
18.30-21.30
45 ώρες 13.02.2020 04.06.2020 775€
C1.2
Minigroupe
Πέμπτη
15.30 - 18.30
45 ώρες 13.02.2020 04.06.2020 698€*
C1.2
Minigroupe
Πέμπτη
18.30 - 21.30
45 ώρες 13.02.2020 04.06.2020 775€

* Ωράριο μειωμένων τιμών
Σημείωση: Ετήσια έξοδα φακέλου (ακαδημαϊκό έτος) ανά μαθητή: 30€


Νέο! Διδαδικτυακά μαθήµατα γαλλικών - Η εικονική τάξη

Μάθετε γαλλικά με έναν καθηγητή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος απευθείας από το σπίτι, το γραφείο σας ! Δεν θα χάσετε κανένα μάθημα ακόμα και αν ταξιδεύετε!  Τα μόνο που χρειάζεστε είναι ένας υπολογιστής (PC ή Mac), μία web-κάμερα, ένα ζευγάρι ακουστικά και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο*. Επωφεληθείτε από την ποιότητα διδασκαλίας του Γαλλικού Ινστιτούτου χωρίς να χάνετε χρόνο στις μετακινήσεις! Μάθημα μέσω τηλεδιάσκεψης σε μικρές ομάδες (3-4 μαθητές).

Επίπεδο Ημέρα και ώρα Διάρκεια Έναρξη Λήξη Τιμή
Β1-2 Τετάρτη
18.00-19.30
30 ώρες 12.02.2020 12.06.2020 540,00€
Β1-2 Παρασκευή
17.00-18.30
30 ώρες 12.02.2020 12.06.2020 540,00€

 * Πληροφορίες για το απαιτούμενο υλικό και την επιβεβαίωση διαθεσιμότητας, στέλνοντας email στο  cours@ifa.gr ή καλώντας στο τηλ: 210 33 98 693 -323

Εξατομικευμένα μαθήματα
Όλα τα επίπεδα Α1 έως C1 | Ελληνικά και Γαλλικά

Οι ειδικοί και παιδαγωγικοί στόχοι καθορίζονται σύμφωνα με το επίπεδο και τις ανάγκες σας : γενικά γαλλικά, γαλλικά των επιχειρήσεων, προετοιμασία για τις εξετάσεις, προσομοίωση σε επαγγελματικό περιβάλλον.

Επιλέγετε το ρυθμό που επιθυμείτε ανάλογα με τη διαθεσιμότητά σας: ημέρα, ωράριο και διάρκεια μαθήματος. Αυτή η φόρμουλα είναι ιδανική για όσους δεν μπορούν να παρευρεθούν στα συλλογικά μαθήματα ή επιθυμούν να δουλέψουν

συγκεκριμένα σε έναν τομέα ή έναν κλάδο της γλώσσας.

Παρέχονται εξατομικευμένα μαθήματα για την εκμάθηση της ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας.

ΝΕΟ! Τα εξατομικευμένα μαθήματα πραγματοποιούνται και εξ' αποστάσεως μέσω της εικονικής τάξης.

Φόρμουλα

Αριθμός μαθητών

Τιμή

Διάρκεια

Έναρξη

Λήξη

5 ώρες

1

300€

κατ' επιλογήν /
1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α.

κατ' επιλογήν

 

κατ' επιλογήν

 

2

175€ ανά άτομο

10 ώρες

1

450 €

κατ' επιλογήν /
1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α.

2

250€ ανά άτομο

30 ώρες

1

1250€

κατ' επιλογήν /
1 ώρα, 1.30 ώρα, 2 ώρες κ.α.

2

750 € άνά άτομο

Πληροφορίες: Σοφία Μελά smela@ifa.gr | 210 33 98 693 -323