Γαλλικά για επιχειρήσεις

Γαλλική Γλώσσα

Εάν η επιχείρηση σας είναι θυγατρική γαλλικής ή γαλλόφωνης εταιρίας, έχει επιχειρησιακές σχέσεις µε γαλλικές εταιρίες ή απευθύνεται σε γαλλόφωνο πελατολόγιο, τότε το πρόγραµµα µας είναι ιδανικό για εσάς!

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος δηµιουργεί και προσφέρει, για το προσωπικό σας και τα στελέχη σας, µια εξιδεικευµένη εκµάθηση γαλλικών, προσαρµοσµένη στον επαγγελµατικό σας χώρο, βασιζόµενη στις ακόλουθες αρχές: συγκεκριµένοι και καθορισµένοι στόχοι σύµφωνα µε τις ανάγκες σας, ευελιξία του προγράµµατος και ειδική γαλλική παιδαγωγική µέθοδος.
Επιλέγουµε µία µέθοδο ειδικά προσαρµοσµένη στις επιχειρήσεις, σωστά δοµηµένη χάρη στη µακροχρόνια εµπειρία µας στην εκµάθηση της γαλλικής ως ξένη γλώσσα.

Τι προσφέρουμε:

 • Προκαταρτικό γλωσσικό έλεγχο ώστε να αξιολογήσουµε τις ανάγκες σας.
 • Δηµιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράµµατος προσαρµοσµένου στις γλωσσικές σας ανάγκες: γενικά γαλλικά, γαλλικά των επιχειρήσεων, τεχνικά γαλλικά, γαλλικά του ξενοδοχειακού και τουριστικού τοµέα κ.α.
 • Μαθήµατα από εξειδικευµένους καθηγητές γαλλικών διδάσκουν στο χώρο σας ή στους χώρους του Ινστιτούτου, σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας.
 • Τακτικές εξατοµικευµένες εκθέσεις προόδου: ατοµικές παιδαγωγικές αναφορές, παρακολούθηση των παρουσιών/απουσιών, προτάσεις-συστάσεις και αξιολόγηση προόδου.
 • Πρόσβαση για τους µαθητές σε µία ψηφιακή πλατφόρµα εργασίας, που στοχεύει στην επικοινωνία τους µε τον καθηγητή και στην ενίσχυση του µαθήµατος.
 • Ευελιξία στην επιλογή ηµερών και ωραρίου καθώς και διάρκειας των µαθηµάτων σε ανταγωνιστικές τιµές.
 • Δυνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις των διεθνών διπλωµάτων γλωσσοµάθειας DELF-DALF ή DFP (Διπλώµατα Επαγγελµατικών Γαλλικών του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου του Paris-Île-de-France CCIP).


Ποια είναι τα προνόμια για την επιχείρησή σας;

 • Πρόσβαση στις ξένες αγορές, χάρη στην άµεση επικοινωνία στη γλώσσα των πελατών και των συνεργατών σας.
 • Ενδυνάµωση των γλωσσικών και διαπολιτισµικών ικανοτήτων του προσωπικού σας, µέσα από µία πιο αποτελεσµατική διάδραση µε τους γαλλόφωνους πελάτες σας.

Ελληνική γλώσσα

Είστε Γάλλος ή γαλλόφωνος; Η επιχείρηση σας απευθύνεται σε ελληνόφωνο πελατολόγιο; Είναι ανάγκη να αποκτήσετε άµεσα ένα βασικό επίπεδο για να επικοινωνείτε µε τους συνεργάτες σας στην Ελλάδα;

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος σας προτείνει:

 • Ένα πρώτο βασικό επίπεδο µε 60 ώρες διδασκαλίας, από απόλυτα γαλλόφωνους Έλληνες καθηγητές, µε στόχο να αποκτήσετε τις βάσεις της επικοινωνίας στα ελληνικά, πάντα στο πλαίσιο της κοινωνικό-πολιτισµικής πραγµατικότητας.
 • Ένα επίπεδο A2/B1 για να είστε αυτόνοµος χρήστης της ελληνικής γλώσσας, στο πλαίσιο των συνθηκών του επαγγελµατικού σας περιβάλλοντος.

Ευελιξία ωραρίου και ηµερών διεξαγωγής των µαθηµάτων σύµφωνα µε τη διαθεσιµότητα σας, σε ιδιαίτερα ή οµαδικά µαθήµατα, τα οποία πραγµατοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις σας είτε στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου.


ΝΕΟ!: Η εικονική τάξη

Γλωσσικά µαθήµατα (ελληνικών ή γαλλικών) µέσω διαδικτύου είτε σε µορφή ιδιαιτέρων είτε σε µικρά γκρουπ

Χάρη στο λογισµικό τηλεδιασκέψεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, το προσωπικό σας επωφελείται από την ποιότητα διδασκαλίας µας , χωρίς να αποµακρυνθεί από το γραφείο αποφεύγοντας µε αυτόν τον τρόπο, τα έξοδα µετακίνησης και το χαµένο χρόνο στην κυκλοφοριακή συµφόρηση. Τα µόνο που χρειάζεστε είναι έναν υπολογιστή (PC ή Mac), µία web-κάµερα, ακουστικά και καλή σύνδεση στο διαδίκτυο.

Η εικονική τάξη στη διδασκαλία µίας ξένης γλώσσας:

 • Από τη µία πλευρά, ο καθηγητής βρίσκεται πίσω από ένα υπολογιστή εξοπλισµένο µε web-κάµερα και το κατάλληλο λογισµικό.
 • Από την άλλη πλευρά, οι µαθητές, από 1 έως 6 στον αριθµό, συνδέονται στην εικονική τάξη µέσα από έναν υπολογιστή (PC ή Mac). Πριν την έναρξη του µαθήµατος, ο αρµόδιος καθηγητής ελέγχει τη σωστή λειτουργία της εικονικής τάξης.
 • Η εικονική τάξη προσοµοιώνει µία πληθώρα διαδραστικών και παιδαγωγικών δραστηριοτήτων, που εφαρµόζονται αντίστοιχα στις «παραδοσιακές» τάξεις, αντισταθµίζοντας έτσι την έλλειψη της φυσικής παρουσίας των συµµετεχόντων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Franck CHABASSEUR, Διευθυντής του τμήματος Μαθημάτων και Σπουδών
E-mail : fchabasseur@ifa.gr – T: +30 210 33 98 665

Σοφία ΜΕΛΑ, Αναπληρώτρια
E-mail: smela@ifa.gr – T: +30 210 33 98 693