Το Pavillon Neuflize OBC του Palais de Tokyo

pavillon_neuflizeΣτην Αθήνα

05-07.04.2017 | Αθήνα

To Pavillon Neuflize OBC μεταφέρεται φέτος στην Αθήνα, παράλληλα με την Documenta 14, για να παρουσιάσει ένα χορογραφικό έργο, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Fluxum/Flux Laboratory, υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Φωνιαδάκη.

Οι καλλιτέχνες καλούνται να συνεργαστούν με χορογράφους της σύγχρονης ελληνικής σκηνής πάνω σε μία πρόταση που εξετάζει την έννοια της κοινότητας χωρίς αυτή να γίνεται εδώ ένα απλό υποκείμενο.
Κατά την εξέλιξη της δημιουργικής διαδικασίας, θα διαμορφωθεί μία προσωρινή οντότητα, θα διατυπω-θεί ένα «εμείς» πέρα από καθορισμένες κοινωνικές ταυτότητες.

Με τους χορευτές:
Μαρκέλλα Μανωλιάδη, Άρης Παπαδόπουλος, Στυλιανός Τσάτσος, Γιάννης Τσιγκρής, Ιωάννα Τουμπακάρη, Χρήστος Ξυραφάκης, Αλέξανδρος Βαρδαχόγλου

Και τους καλλιτέχνες:
Μανώλη Δασκαλάκη-Λεμό, Lola Gonzalez, Taloi Havini, Yu Ji, Thomas Teurlai,  Wataru Tominaga