Ίδρυμα SupAgro Montpellier

supagroΔιεθνείς υποτροφίες αριστείας

Από το 2010, το Ίδρυμα SupAgro Montpellier παρέχει κάθε χρόνο περίπου 10 διεθνείς υποτροφίες αριστείας.
Οι διεθνείς υποτροφίες αριστείας αυτές καλύπτουν ένα μέρος του κόστους των εξής προγραμμάτων σπουδών του Montpellier SupAgro, για τον τομέα της μηχανικής:

- «Αγροτικά συστήματα και αειφόρος παραγωγή τροφίμων στο νότο» (SAADS)
- Διεθνές μάστερ «Επιστήμη και τεχνολογία της γεωργίας, της τροφοδοσίας και του περιβάλλοντος» (3A).

*Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων