Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes : πρόγραμμα «Initiative d’excellence»

universite grenoble Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

Υποτροφίες επιπέδου Μάστερ - Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


Το πρόγραμμα «Initiative d’excellence» (IDEX) του Πανεπιστημίου Grenoble Alpes δημοσιεύει μία νέα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για υποτροφίες επιπέδου Μάστερ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Οι υποψηφιότητες αφορούν σε αλλοδαπούς φοιτητές (ήτοι φοιτητές που είναι αυτή τη στιγμή εγγεγραμμένοι σε πανεπιστήμιο εκτός της Γαλλίας) που ενδιαφέρονται για ένα από τα προτεινόμενα προγράμματα επιπέδου Μάστερ από τα ακόλουθα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας:


Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG),
Grenoble INP,
Sciences Po Grenoble,
Université Grenoble Alpes (UGA).

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν είτε στο πρώτο, είτε στο δεύτερο έτος του Μάστερ. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 8.000 ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος. Στην περίπτωση που σε ένα από τα δύο εξάμηνα πραγματοποιηθεί πρακτική επί πληρωμή, το ποσό της υποτροφίας μειώνεται στα 5.000 ευρώ.


Η επιλογή των υποψηφίων θα στηριχτεί κυρίως στον ακαδημαϊκό τους φάκελο και την οικονομική τους κατάσταση.

Περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων: από τον Ιανουάριο 2019 έως τον Ιούλιο 2019 (ανάλογα το πρόγραμμα Μάστερ)

Κατεβάστε:

Call for applications "Master Scholarships" - Session 2019-2020 [.pdf, 1.5 Mo]
FAQ [.pdf, 87ko]


 *Πληροφορίες