Πρόγραμμα του Γαλλικού Εργαστηρίου Αριστείας Labex GRAL, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Grenoble.

grallogo Πρόγραμμα Υποτροφιών επιπέδου Μάστερ 2 ερευνητικής κατεύθυνσης - Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020


Το πρόγραμμα Labex GRAL σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Grenoble παρέχει υποτροφίες για Μάστερ 2. Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν ενδιαφέρον για ένα από τα ερευνητικά προγράμματα που προτείνονται κάτωθεν από τις ομάδες του προγράμματος GRAL στο IBS και BIG και πρέπει να διαλέξουν ένα από τα 10 προγράμματα Μάστερ 2 του Πανεπιστημίου της Grenoble:

1. Μάστερ στη βιολογία (διδάσκεται στα αγγλικά):

Integrative Structural Biology (ISB)
Physiology, Epigenetics Development, Cell Differentiation (PHEDD)
Neurosciences, Neurobiology (NN)
Immunology, Microbiology, Infectious Diseases (IMID)


2. Μάστερ στην βιοποικιλότητα, την οικολογία και την εξέλιξη (διδάσκεται στα γαλλικά):

Dynamique et Modélisation de la Biodiversité (DYNAMO)
Gestion de l’Environnement
Planta International (PLANT-INT)

3. Μάστερ στη φυσική (διδάσκεται και στα αγγλικά και στα γαλλικά):

Matière complexe, matière vivante (MCMV)

4. Μάστερ στη νανοεπιστήμη και νανοτεχνολογία (διδάσκεται στα αγγλικά):

Nano-chemistry
Nano-biosciences
Nano-physics

Οι επιτυχόντες θα λάβουν από το GRAL Labex μία υποτροφία ύψους 8.000 ευρώ που θα καλύπτει το ακαδημαϊκό έτος από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνιο, περιλαμβάνοντας 4 μήνες μαθημάτων και 6 μήνες εργαστηρίων. Φέτος, οι διαθέσιμες υποτροφίες είναι 10, το ανώτερο.


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τον φάκελο της υποψηφιότητάς τους στο πρόγραμμα σπουδών στη γραμματεία του Πανεπιστημίου!!! Ο φάκελος που θα στείλετε στο Labex GRAL αφορά αποκλειστικά στην υποτροφία.

*Περαιτέρω πληροφορίες για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο εδώ.

Οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες για τα Μάστερ 2 ερευνητικής κατεύθυνσης οφείλουν να κατέχουν δίπλωμα επιπέδου Μάστερ 1. Στην περίπτωση που δεν είστε εγγεγραμμένοι ή δεν έχει γίνει αποδεκτή η αίτησή σας σε ένα από τα προγράμματα Μάστερ 2, δεν μπορείτε να λάβετε υποτροφία GRAL.

Οι υποψήφιοι για την υποτροφία πρέπει να στείλουν το φάκελο της υποψηφιότητάς τους στο Labex GRAL πριν την 13η Μαΐου σε ένα μοναδικό αρχείο PDF στην ηλεκτρονική διεύθυνση: manel.boumegoura@cea.fr