Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές του Labex IRMIA

irmia(Institut de recherche en mathématiques, interactions et applications)

Το labexIRMIA χορηγεί, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές για Γάλλους και αλλοδαπούς φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους στο M1 και/ή στο M2 σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Μαθηματικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Η επιλογή θα γίνει βάσει κριτηρίων ακαδημαϊκής αριστείας. Το καθαρό ποσό αυτών των υποτροφιών ανέρχεται στα 10000 ευρώ ετησίως.

Διαβάστε Περισσότερα

Υποτροφίες για Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές Labex Milyon

lyonΤο Πανεπιστήμιο της Lyon περιλαμβάνει πληθώρα πανεπιστημίων και σχολών μηχανικών υψηλού επιπέδου (πιο συγκεκριμένα, τη Σχολή École Centrale de Lyon, το Ινστιτούτο INSA de Lyon, τα Πανεπιστήμια Lyon 1 και Saint-Étienne, συνεργάτες του Labex), καθώς και τη Σχολή ENS de Lyon. Η εκπαίδευση υψηλής ποιότητας προσελκύει ένα αξιόλογο εκπαιδευτικό κοινό, εκ του οποίου πολλοί είναι αλλοδαποί φοιτητές. Αυτοί οι φοιτητές επιλέγουν να παρακολουθήσουν ανώτατες σπουδές στη Lyon–Saint-Étienne και παίρνουν μέρος στις άριστες εκπαιδεύσεις. Μέσω αυτών των υποτροφιών, το Εργαστήριο Milyon στοχεύει να αυξήσει την εισερχόμενη κινητικότητα και να ενισχύσει την ελκυστικότητά του.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τις υποτροφίες LabEx CIMI 2018-2019

cimi_toulouseΣτο πλαίσιο του επιστημονικού του προγράμματος, το LabEx CIMI – Διεθνές Κέντρο Μαθηματικών και Πληροφορικής της Τουλούζης – χορηγεί για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019: 8 υποτροφίες για Μεταπτυχιακές σπουδές, 2 υποτροφίες για Διδακτορικές σπουδές, καθώς και 2 υποτροφίες για Μεταδιδακτορικές σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή υποψηφιοτήτων, δείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Διαβάστε Περισσότερα

Υποτροφίες Αριστείας Eiffel

eiffel 2018Το πρόγραμμα υποτροφιών Eiffel είναι ένα εργαλείο που ανέπτυξε το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Ανάπτυξης της Γαλλίας, με σκοπό τα γαλλικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης να προσελκύσουν τους καλύτερους αλλοδαπούς φοιτητές σε προγράμματα σπουδών, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου.

Το πρόγραμμα των υποτροφιών Eiffel συμπεριλαμβάνει δύο σκέλη:

- ένα μεταπτυχιακό σκέλος, που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, 12 έως 36 μηνών. Τα μηνιαία τροφεία ανέρχονται σε 1.181€.
- ένα διδακτορικό σκέλος, που δίνει τη δυνατότητα χρηματοδότησης κινητικότητας διάρκειας 10 μηνών στα πλαίσια διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται με συνδιεύθυνση ή με συνεπίβλεψη (κατά προτίμηση τη 2η χρονιά του διδακτορικού). Τα μηνιαία τροφεία ανέρχονται σε 1.400€.

Διαβάστε Περισσότερα