Υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF)

Οι υποτροφίες της γαλλικής κυβέρνησης (BGF), αφορούν προγράμματα:

­         Master 2 (M2), δηλαδή το δεύτερο έτος του μεταπτυχιακού προγράμματος.

­         Master 1 (M1) εάν το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν προβλέπει εισαγωγή στο M2. Στην περίπτωση αυτή, η υποτροφία θα καλύπτει μόνο το πρώτο έτος (M1), ο φοιτητής οφείλει να βρει ο ίδιος τρόπο για τη χρηματοδότηση του δευτέρου έτους (M2).

Οι υποτροφίες αφορούν όλα τα γνωστικά πεδία.

Διάρκεια υποτροφίας: 10 μήνες

Ποσό της υποτροφίας: Ο υπότροφος λαμβάνει 700€ καθαρά το μήνα (αφού έχει πρώτα ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό στη Γαλλία).

Συμπληρωματικές παροχές:

  • Επίδομα σπουδών ύψους 700€ που θα κατατεθεί εφάπαξ στην αρχή της διαμονής.
  • Απαλλαγή από το κόστος εγγραφής στα γαλλικά Πανεπιστήμια.
  • Δωρεάν κοινωνική ασφάλιση.
  • Επιστροφή ενός ποσού ύψους μέχρι 264€ για την υποχρεωτική υπαγωγή σε ένα φοιτητικό Ταμείο επικουρικής ασφάλισης.
  • Πρόσβαση σε μια φοιτητική εστία CROUS, με την επιφύλαξη διαθέσιμων θέσεων. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μείνετε σε ιδιωτική κατοικία της επιλογής σας. Και στις δύο περιπτώσεις, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για ένα επίδομα στέγασης.

Τα ταξίδια μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας δεν καλύπτονται.

 


Χρονοδιάγραμμα 2019:

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων  20 Φεβρουαρίου 2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων  15 Μάϊου 2019
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων προεπιλογής*  1η Ιουνίου 2019
Συνεντεύξεις επιλογής  11-14 Ιουνίου 2019 στην Αθήνα
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής**  25 Ιουνίου 2019
* Η Υπηρεσία Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας θα επικοινωνήσει με τους προεπιλεγμένους φοιτητές. Μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους θα έχουν τη δυνατότητα συνέντευξης μέσω SKYPE.

Εάν δεν έχετε ειδοποιηθεί μέχρι τις 7 Ιουνίου, αυτό σημαίνει ότι η υποψηφιότητά σας δεν προκρίθηκε στη 2η φάση της επιλογής. Δεν θα αποσταλεί κανένα μήνυμα στους φοιτητές που δεν επιλέχτηκαν.

** Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ηλεκτρονικά σε αυτή την ιστοσελίδα, και όχι τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς.


Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας:

Ο υποψήφιος θα πρέπει αρχικά να απευθυνθεί στο γαλλικό Πανεπιστήμιο ή Σχολή που τον ενδιαφέρει και να υποβάλει αίτηση εισαγωγής σ’ ένα ή περισσότερα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Στη συνέχεια, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτηση υποτροφίας του, χωρίς να περιμένει την απάντηση του γαλλικού Ιδρύματος, συμπληρώνοντας τη Φόρμα υποψηφιότητας 2019 μέσω υπολογιστή, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

Η φόρμα συμπληρώνεται στα γαλλικά (ή στα αγγλικά, μόνο σε περίπτωση που υποβάλλετε υποψηφιότητα σε ένα ή περισσότερα αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα).

Θα χρειαστείτε 20 με 25 λεπτά για να συμπληρώσετε το έντυπο, στο οποίο πρέπει να ενσωματώσετε:

-          Μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος – lettre de motivation («αντιγραφή επικόλληση» 1800 - 3000 χαρακτήρες). 

-          ένα βιογραφικό σημείωμα (έκτασης μέχρι 2 σελίδες).

Οι υποψήφιοι θα λάβουν επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ο φάκελός τους έχει παραληφθεί.

Προσοχή!

  • οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (οι φάκελοι δεν θα κατατίθενται σε έντυπη μορφή) .
  • οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι ολοκληρωμένοι ή δεν τηρούν τις οδηγίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
  • βασική προϋπόθεση για την οριστική χορήγηση της υποτροφίας είναι η αποδοχή του υποψήφιου από το Ίδρυμα της επιλογής του.


Εάν συναντήσετε κάποιο πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
bourses@ifa.gr
Δεν θα δοθούν πληροφορίες μέσω τηλεφώνου.


Πρόγραμμα υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης

Ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020

Επιτυχόντες και επιλαχόντες

 

H Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα με τους εταίρους της συγχαίρουν τους επιτυχόντες του Προγράμματος υποτροφιών της Γαλλικής Κυβέρνησης 2019:

 

Χορήγηση Υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης στους κάτωθι υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά):

-          ΒΟΥΤΥΡΕΑ Δήμητρα

-          ΓΕΔΕΩΝ Ευθυμία – Μαρία

-          ΜΗΤΣΙΟΣ Δημήτριος

-          ΜΠΕΚΑ Αγγελική – Άννα

-          ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος

 


Χορήγηση Υποτροφίας Κάλυψης Κοινωνικής Ασφάλισης στους κάτωθι υποψηφίους (κατά αλφαβητική σειρά):

-          ΓΕΩΡΓΑΚΙΛΑΣ Ιωάννης

-          ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γεώργιος

-          ΚΟΤΣΟΚΕΧΑΓΙΑ Μαρία (IESEG)

-          ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ Άρτεμης (MontpellierBusinessSchool)

-          ΣΕΚΛΟΣ Κωνσταντίνος

-          ΤΕΡΕΣΣΟΝΟΚ Δημήτριος

-          ΤΟΣΚΑ Αντωνία

-          ΧΑΤΖΗ Μαργαρίτα

 


Επιλαχούσα υποψήφια για μια Υποτροφία Κάλυψης Κοινωνικής Ασφάλισης

-          ΤΣΙΚΡΙΚΑ Ειρήνη

 


Καμία υποτροφία BCS δεν χορηγήθηκε φέτος στο πλαίσιο συνεργασίας με τα εξής Ιδρύματα: HEC, EDHEC, INRIA, Eurecom, École des Ponts Paris Tech, INSA Centre Vald e Loire.

 

Η Πρεσβεία της Γαλλίας – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ευχαριστεί όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον για σπουδές στη Γαλλία και συμμετείχαν στη διαδικασία επιλογής του προγράμματος υποτροφιών και τους εύχεται καλή επιτυχία στις σπουδές τους και τις μελλοντικές τους επιδιώξεις.

 

Διευκρινίζεται ότι: Για την απόδοση της υποτροφίας απαιτείται η απόκτηση πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ισότιμου με Μάστερ 1 και η βεβαίωση αποδοχής του στο ή στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γαλλία τα οποία έχει δηλώσει ο φοιτητής στην αίτησή του.

 

Oι υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF) δεν μπορούν να χορηγηθούν σε δικαιούχους άλλων υποτροφιών οικονομικής ενίσχυσης ελληνικών ή γαλλικών Ιδρυμάτων. Οι παραπάνω δικαιούχοι της υποτροφίας της Γαλλικής Κυβέρνησης (BGF) οι οποίοι έχουν λάβει μια άλλη υποτροφία είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την υπηρεσία επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας.