Οι διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία

campus france thumbnailΚύκλος «Τα Rendez-Vous Campus France»

03.04.2019, 17.00΄| Αίθουσα Gisèle Vivier-IFG

Tο 42 % των διδακτορικών φοιτητών στη Γαλλία είναι αλλοδαποί. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως. Περισσότεροι από 400 Έλληνες είναι υποψήφιοι διδάκτορες στη Γαλλία. Πολλοί επωφελούνται από το Contrat Doctoral, μια σύμβαση τριετούς διάρκειας, η οποία παρέχει όλες τις κοινωνικές εγγυήσεις μιας σύμβασης εργασίας καθώς και ελάχιστη εξασφαλισμένη μηνιαία αμοιβή.

Η έρευνα είναι ένα δομικό στοιχείο των γαλλικών Πανεπιστημίων . Το Πανεπιστήμιο, ως προνομιούχος τόπος παροχής θεμελιώδους εκπαίδευσης και έρευνας, εξασφαλίζει τη μόνιμη αντιστοιχία της προσφερόμενης κατάρτισης με την εξέλιξη της γνώσης και της τεχνολογίας.

Αυτό πιστοποιείται από τις διεθνείς διακρίσεις, τα μετάλλια Fields και τα βραβεία Nobel που δόθηκαν σε ερευνητές από εργαστήρια που συνδέονται με τα Πανεπιστήμια. Πάνω από 250 Διδακτορικές Σχολές (Écoles Doctorales) στελεχώνονται με πάνω από 100.000 ερευνητές και εξασφαλίζουν την κατάρτιση στην έρευνα σε στενή σχέση με περισσότερα από 1.200 ερευνητικά εργαστήρια και απονέμουν πάνω από 14.000 διδακτορικούς τίτλους κάθε χρόνο.

Τα βασικά σημεία της διάλεξης θα είναι:

- η παρουσίαση του διδακτορικού κύκλου σπουδών
- η αναζήτηση της Διδακτορικής Σχολής
- οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών

Οι Alumni θα διηγηθούν πως βίωσαν την εμπειρία των διδακτορικών σπουδών τους στη Γαλλία και το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να τους θέσει ερωτήσεις.

Είσοδος ελεύθερη

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε με το γραφείο Campus France: athenes@campusfrance.org