Οι μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία - Απευθείας μετάδοση