Ακύρωση εκδήλωσης: Οι διδακτορικές σπουδές στη Γαλλία

campusΚύκλος « Τα Rendez-vous Campus France »

18.03.2020, 17.00 | Αίθουσα Gisèle Vivier - IFG

Κάθε δυο μήνες, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει θεματικές διαλέξεις με θέμα την ανώτατη γαλλική εκπαίδευση. Τα ραντεβού Campus France προσελκύουν όλο και περισσότερους νέους Έλληνες που επιθυμούν να πληροφορηθούν για τις σπουδές στη Γαλλία, να ακούσουν την εμπειρία των Alumni και να θέσουν τις ερωτήσεις τους. Το ραντεβού Campus France του Μαρτίου είναι αφιερωμένο στις διδακτορικές σπουδές.

Στην Γαλλία οι διδακτορικές σχολές διασφαλίζουν κατάρτιση πολύ υψηλού επιπέδου, αναλαμβάνουν την κατάρτιση και την εξέλιξη των διδακτορικών φοιτητών, προσφέροντας τους καινοτόμα επιστημονική υποστήριξη, καθώς και προετοιμασία για την επαγγελματική τους ένταξη (προγράμματα σπουδών, σεμινάρια και πρακτική άσκηση) ανοίγοντας τη δίοδο του βιομηχανικού κόσμου.

Όλοι οι φοιτητές, κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (απολυτήριο λυκείου και 5 έτη σπουδών ή ισοδύναμο τίτλο) μπορούν να θέσουν την υποψηφιότητα τους για εγγραφή ως υποψήφιοι διδακτορικοί φοιτητές. Η εκπαίδευση διαρκεί, κατά κανόνα, τρία έτη και επιτρέπει την απόκτηση, μετά από την υποστήριξη διατριβής, του διδακτορικού τίτλου σπουδών, του ανώτατου τίτλου στην γαλλική ανώτατη εκπαίδευση.

Η Γαλλία έχει 75.000 διδακτορικούς φοιτητές από τους οποίους το 42% είναι φοιτητές προερχόμενοι από το εξωτερικό.

Η σύμβαση για διδακτορικές διατριβές είναι ένα σύστημα χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών που απευθύνεται σε όλους τους υποψήφιους διδάκτορες. Διαρκεί τρία έτη με ελάχιστη εξασφαλισμένη αμοιβή.

Τα βασικά σημεία της διάλεξης θα είναι: Η παρουσίαση του διδακτορικού κύκλου σπουδών, η αναζήτηση της Διδακτορικής Σχολής, οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης των διδακτορικών σπουδών.

Είσοδος ελεύθερη
Πληροφορίες: athenes@campusfrance.org