Σεμινάρια επιμόρφωσης/πιστοποίησης εξεταστή 2018-2019