Παρουσίαση SORBONNE

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΣΟΡΒΟΝΝΗ - ΠΑΡΙΣΙ IV

Η Υπηρεσία Εξετάσεων για τους μη Γαλλόφωνους του ως άνω Πανεπιστημίου, λειτουργεί με νομοθετικό διάταγμα από το 1959 και προτείνει εξετάσεις οι οποίες πιστοποιούν τις γνώσεις στη Γαλλική γλώσσα, Γαλλική λογοτεχνία και Γαλλικό πολιτισμό. Το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Παρίσι IV) έχει το δικαίωμα από το 1961 να εκδίδει πέντε διπλώματα υπογεγραμμένα από τον Πρύτανη των Πανεπιστημίων των Παρισίων, τον Πρόεδρο του Πανεπιστημίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής-Διευθυντή της Υπηρεσίας Εξετάσεων του εν λόγω Πανεπιστημίου.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ

PARIS – SORBONNE B1
PARIS – SORBONNE B2
PARIS – SORBONNE C1
PARIS – SORBONNE C2
PARIS – SORBONNE C3

 icone_telechargementPETITSorbonne Β1 : Πιστοποιητικό

icone_telechargementPETITSorbonne Β2 : Πιστοποιητικό

icone_telechargementPETITSorbonne C1 : Πιστοποιητικό

icone_telechargementPETITSorbonne C2 : Πιστοποιητικό

icone_telechargementPETITSorbonne C3 : Πιστοποιητικό