Καταληκτική ημερομηνία αποστολής εργασιών : 10 Μαρτίου 2015

Ο Σύνδεσμος Μελών του Τάγματος του Ακαδημαϊκού Φοίνικα (AMOPA) μεριμνά για την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης στη νεολαία.

Για το σκοπό αυτό διοργανώνει ευρωπαϊκό διαγωνισμό με τη συμμετοχή της πόλης του Στρασβούργου, της περιφέρειας της Αλσατίας, των Νομαρχιακών Συμβουλίων του Ρήνου (Bas-Rhin και Haut-Rhin) και με την υλικοτεχνική υποστήριξη του Κέντρου ΕυρωπαϊκήςΠληροφόρησης CIIE.

Θέματα & όροι του Διαγωνισμού : www.amopa.asso.fr

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής εργασιών : 10 Μαρτίου 2015

Αποστολή με ταχυδρομείο και ηλεκτρονικά:  AMOPA Hellas IFG