Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας - Ελλάδα 2018

vertige[VERT]IGES… PLANTES ET RACINES MAGIQUES
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΖΑΛΗ… ΜΑΓΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΡΙΖΕΣ

L’EN[VERT] DU DECOR

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ…

Tο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα, διοργανώνουν διαγωνισμό ανοικτό προς όλα τα σχολικά Ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά).

Σας προσκαλούμε φέτος να εργαστείτε γύρω από ένα επίκαιρο θέμα: την προστασία του πλανήτη μας, την αειφόρο ανάπτυξη, τον πράσινο τουρισμό, χωρίς να παραλείψουμε για τους νεώτερους, την διαιώνιση των πατροπαράδοτων γνώσεων γύρο από τα φυτά, τις θεραπευτικές …αλλά και τις μαγικές τους ιδιότητες!

Για να ανακαλύψετε τα θέματα και τους όρους συμμετοχής, ανατρέξτε στις οδηγίες ανάλογα με το επίπεδο της τάξης σας.

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ
[VERT]IGES… PLANTES ET RACINES MAGIQUES
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΑΡΑΖΑΛΗ… ΜΑΓΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΡΙΖΕΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΘΕΜΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΘΕΜΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ


ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ
L’EN[VERT] DU DECOR…
Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ…

ΘΕΜΑ & ΟΔΗΓΙΕΣ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ


Ιστοσελίδες & πηγές για να εμπνευστείτε…

ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  • Muséum National d’Histoire Naturelle

http://www.mnhn.fr/fr/collections/actualites/numerisation-plus-grand-herbier-monde-ouvre-nouveaux-horizons-recherche

http://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/botanique/plantes-vasculaires/viperine-commune

http://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/botanique/plantes-vasculaires

https://www.rtbf.be/culture/dossier/chroniques-culture/detail_le-plus-grand-herbier-virtuel-au-monde-flora-eveno?id=9532677

  • L’herbier du harmas de Jean-Henri Fabre

http://www.harmasjeanhenrifabre.fr/fr/collections/herbiers-aquarelles/herbier

https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/collection/fabr/item/search?full_text=anis&result=search.result.zero

  • Herbier de Lorraine

http://sabots-de-lorraine.over-blog.com/article-36898742.htmlΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΚΕΙΟΥ