Εθνικός Διαγωνισμός Γαλλοφωνίας - Ελλάδα 2019

VisuelConcours« Το Θησαυροφυλακιο των θαυματων της Γαλλοφωνιας… »

Tο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τις γαλλόφωνες Πρεσβείες στην Ελλάδα, διοργανώνουν διαγωνισμό ανοικτό προς όλα τα σχολικά Ιδρύματα (δημόσια και ιδιωτικά).

Με αφορμή τον Εθνικό Διαγωνισμό Γαλλοφωνίας 2019 και με τη δημιουργία συλλογικών έργων (ανά τάξη) που προτείνουν τα θέματα των κατηγοριών που αντιστοιχούν στο επίπεδο γλωσσομάθειάς τους, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν, μέσα από την καλλιτεχνική και γλωσσική δημιουργικότητά τους, την ελληνική κληρονομιά (φυτική, ζωική, πολιτιστική…) και τη γαλλική γλώσσα. Οι δημιουργίες που θα βραβευθούν θα αποσταλούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος για να τοποθετηθούν στο «Θησαυροφυλάκιο των θαυμάτων της Γαλλοφωνίας» και στη συνέχεια να εκτεθούν σε διαφορετικά σημεία της Ελλάδας.

Ανακαλύψτε τη θεματική και τα αναλυτικά θέματα του Διαγωνισμού!

Η θεματική του Διαγωνισμού

Τα θέματα ανά κατηγορία: Οι καθηγητές θα εγγράψουν τους μαθητές που διαγωνιστούν στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο πραγματικό επίπεδο γλωσσομάθειάς τους:

Ειδικό βραβείο AMOPA : μαθητές επιπέδου C1/C2

ΕΓΓΡΑΦΗ