Συνέδριο προσομοίωσης της λειτουργίας της UNESCO στην Κέρκυρα

21-24 Αυγούστου 2013 | Κέρκυρα

Επιτροπή: ΚΟΙΝΩΝΙΚEΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚEΣ ΕΠΙΣTHΜΕΣ

Θέμα: Η ισότητα των φύλων σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο εργασίας
* απευθύνεται σε νέους.

- 5 επιτροπές εργασίας, η μία εκ των οποίων έχοντας ως γλώσσα εργασίας τα γαλλικά.

Πληροφορίες και εγγραφές:
http://conferences.ionio.gr/simunesco2013/index.php
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fconferences.ionio.gr%2Fsimunesco2013%2Findex.php&h=XAQFitlg-&s=1>

Ιόνιο Διεθνές Φόρουμ, Κέρκυρα 2012

21 - 29 Αυγούστου 2012 | Δείτε φωτογραφίες στο FLICKR

Από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου, διεξήχθη στο νησί της Κέρκυρας το «Ιόνιο Διεθνές Φόρουμ, Κέρκυρα 2012» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος. Η διεθνής αυτή Σύνοδος διοργανώθηκε μετά από πρωτοβουλία δύο μελών του από την Κέρκυρα, τη Ντόρα Μαρκάτη και τον Αλέξανδρο Πολίτη. Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 150 νέοι, ηλικίας 15 – 25 ετών, από 24 χώρες της Ευρώπης.

Διαβάστε Περισσότερα