Έρευνα Καινοτομία στη Γαλλία

10 λόγοι για να επιλέξετε τη Γαλλία για έρευνα

Η Γαλλία, ελκυστική για τους αλλοδαπούς υποψήφιους διδάκτορες και ερευνητές

1. Η Γαλλία, ένα σπουδαίο έθνος με ιστορία στην έρευνα

 • 48 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύονται για την Έρευνα και την Ανάπτυξη
 • Πάνω από 260.000 ερευνητές, από τους οποίους το 60% εργάζεται σε επιχείρηση
 • Πάνω από 75.000 υποψήφιοι διδάκτορες

2. Η Γαλλία 5η οικονομική δύναμη στον κόσμο

 • 5η θέση ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ για τις δαπάνες στην Έρευνα και την Ανάπτυξη
 • Ποσοστό των δαπανών του ΑΕΠ για την έρευνα: 2,26%

3. Επιστημονική παραγωγή υψηλού επιπέδου

 • 4η θέση παγκοσμίως για την απήχηση των δημοσιεύσεων (H-Index
 • 6η θέση παγκοσμίως για την υποβολή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • 13 Μετάλλια Fields, 61 Βραβεία Νόμπελ

4. Διεθνής αναγνώριση των ερευνητών της

 • 2η θέση παγκοσμίως σε αριθμό Μεταλλίων Fields
 • 4η θέση παγκοσμίως σε αριθμό Βραβείων Νόμπελ
 • 1η θέση παγκοσμίως σε αριθμό Βραβείων Νόμπελ Λογοτεχνίας

5. Συμμετοχή σε έργα παγκοσμίου κλίμακας

 • European Synchrotron; Large Hadron Collider (CERN); Very Large Telescope (ESO)…

6. Η έρευνα στη Γαλλία είναι ελκυστική διεθνώς

 • Το 10% των αλλοδαπών ερευνητών δουλεύουν στο δημόσιο τομέα
 • Το 42% των υποψήφιων διδακτόρων προέρχονται από το εξωτερικό
 • Το 90% της δημόσιας έρευνας γίνεται στα πανεπιστήμια

7. Στο τοπ 10 των χωρών παγκοσμίως

 • Για τον αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Για τον αριθμό ερευνητών σε σχέση με τον πληθυσμό

8. Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας (CNRS) αναγνωρισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο

 • 1ο ερευνητικό ίδρυμα όσον αφορά τις επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλού επιπέδου (Scimago 2016, 2015)
 • 1ο ερευνητικό ίδρυμα στην παραγωγή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

9. Ένα παγκόσμιο δίκτυο έρευνας

 • Πάνω από 250 παραρτήματα μεγάλων γαλλικών ερευνητικών οργανισμών (CNRS, CIRAD, INRA, INSERM, IRD, Ινστιτούτο Παστέρ, …) στον κόσμο.

10. Ξένες επενδύσεις για την έρευνα

 • Οι ξένες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 1/5 των ιδιωτικών επενδύσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία στη Γαλλία


Research Innovation in France