Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


Η Γαλλία είναι η πρώτη χώρα εταίρος της Ελλάδας στον πανεπιστημιακό τομέα με περισσότερες από 500 συμφωνίες ανάμεσα σε ανώτατα γαλλικά και ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, και η τέταρτη ευρωπαϊκή χώρα προορισμού των Ελλήνων φοιτητών για σπουδές ανώτατης εκπαίδευσης σε ποικίλους τομείς οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές.


Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, εκτός από τις δράσεις προώθησης των σπουδών στη Γαλλία, ευνοεί την ανάπτυξη της γαλλο-ελληνικής πανεπιστημιακής συνεργασίας, με την απονομή υποτροφιών, καθώς και την παρότρυνση για τη σύναψη πανεπιστημιακών συνεργασιών.


Η Γαλλία είναι η μοναδική χώρα με την οποία η Ελλάδα έθεσε σε λειτουργία από το 2003, τα κοινά γαλλο-ελληνικά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά τα Π.Μ.Σ  υψηλού επιπέδου, κοινούς τίτλους σπουδών αναγνωρισμένους από τις δύο χώρες και απαιτούν την κινητικότητα των καθηγητών και των φοιτητών και είναι επιστέγασμα συνήθως προηγούμενης μακράς συνεργασίας ανάμεσα σε συνεργαζόμενα Τμήματα και μέλη ΔΕΠ. Για την ακαδημαϊκή χρονιά 2012, λειτουργούν κατόπιν εγκρίσεων των δύο υπουργείων παιδείας, δέκα κοινά ελληνο-γαλλικά μεταπτυχιακά προγράμματα.