3ος κύκλος διαλέξεων του Collège de France | Mireille Delmas-Marty

College de FranceΗ οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η πολιτιστική πολυμορφία

Mireille Delmas-Marty - Έδρα Συγκριτικές νομικές σπουδές και διεθνοποίηση του Δικαίου (2002-2011)

18/03/2015, 19.00 | Mέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ενώ η Διακήρυξη για την Πολιτιστική Πολυμορφία ορίζει ότι «είναι τόσο απαραίτητη για την ανθρωπότητα, όσο και η βιοποικιλότητα για τη φύση», η Mireille Delmas-Marty προτείνει να στοχαστούμε εκ νέου την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να καταστούν ισχυρά εφόδια στην πολιτιστική προσέγγιση των λαών και να εναρμονιστεί ο πλουραλισμός με την οικουμενικότητα.

Δικηγόρος Διεθνούς Ποινικού Δικαίου, η Mireille Delmas-Marty έχει διδάξει στα πανεπιστήμια της Lille 2, του Paris 11 και του Paris 1. 

Συντονισμός: Νίκος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών

Ταυτόχρονη μετάφραση