Κυκλική οικονομία: ένα οικονομικό μοντέλο του μέλλοντος

Dev DurableΣτρογγυλή τράπεζα | ΒΙΝΤΕΟ

Κύκλος «Αειφόρος Ανάπτυξη»

24.11.2016, 18.30' | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Με την εξάντληση των φυσικών πόρων το γραμμικό μοντέλο παραγωγής που επικρατεί σήμερα (εξαγωγή - κατασκευή - απόρριψη), στο οποίο βασίζεται η οικονομία μας μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, δεν είναι πλέον βιώσιμο. Επείγει λοιπόν να σκεφτούμε ένα νέο μοντέλο, καινοτόμο, αποτελεσματικό και με σεβασμό προς το περιβάλλον.

Η έννοια της κυκλικής οικονομίας προκύπτει ως μια απάντηση του μέλλοντος, ενσαρκώνοντας το όνειρο μιας ιδανικής οικονομίας στην οποία τίποτα δεν θα χάνεται και τα πάντα θα ξαναδημιουργούνται. Αυτό το νέο μοντέλο προϋποθέτει νέους τρόπους σύλληψης, παραγωγής και κατανάλωσης (περισσότερο τη χρήση αγαθών παρά την κατοχή τους, την ανακύκλωση…) και κυρίως απαιτεί την ενεργό συμμετοχή όλων των φορέων της οικονομικής ζωής (επιχειρήσεις, τοπικές κοινότητες, πολίτες-καταναλωτές).

Στις κοινωνίες μας που μαστίζονται από την κρίση, η κυκλική οικονομία, εκτός από τα οφέλη για το περιβάλλον, προσφέρει μια οικονομική και κοινωνική ευκαιρία. Πράγματι δημιουργεί θέσεις απασχόλησης, είναι πηγή ανάπτυξης και καινοτομίας και μας δίνει τη δυνατότητα να αγωνιστούμε ενάντια στην ενεργειακή ανασφάλεια.

Με τον νόμο για τον προγραμματισμό της ενεργειακής μετάβασης προς την κατεύθυνση της πράσινης ανάπτυξης, η Γαλλία θέτει την κυκλική οικονομία στον πυρήνα της αναπτυξιακής στρατηγικής της.

Στο πλαίσιο του κύκλου « Αειφόρος ανάπτυξη», το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος, διοργανώνουν μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την κυκλική οικονομία

Εισαγωγικές ομιλίες :

Christophe Chantepy, πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα

Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ομιλητές:

François-Michel Lambert, Πρόεδρος του Γαλλικού Ινστιτούτου Κυκλικής Οικονομίας
Matthieu Orphelin, διευθυντής Κυκλικής οικονομίας και Αποβλήτων του ADEME (Οργανισμoύ για το Περιβάλλον και τη Διαχείριση της Ενέργειας)
Γιώργος Κρεμλής, επικεφαλής της Διοικητικής Μονάδας Περιβαλλοντικής Ενσωμάτωσης και Εκτιμήσεων Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Εισαγωγή και συντονισμός : Παντελής Κάπρος, Καθηγητής Ενεργειακής Οικονομίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μέλος της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος (EMEKA)

Ελεύθερη είσοδος

Ταυτόχρονη μετάφραση

Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές.