Δομώντας με τους ήχους: ταυτότητα και ελκυστικότητα της αειφόρου πόλης

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, 19.30-22.00 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ .pdf
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών |Auditorium Theo Angelopoulos

Oι ήχοι αποτελούν μέρος των πόλεων, του «συγκινησιακού» τοπίου και της ταυτότητάς τους. Αποτελούν ένα στοιχείο αστικής ταυτότητας εξίσου με το οπτικό τοπίο.

Στα πλαίσια της διεθνούς εκδήλωσης Echopolis 2013, « Ήχοι, θόρυβος και μουσική στον επανασχεδιασμό της αειφόρου πόλης, των κτιρίων και της οικογειτονιάς», η SDMed, σε συνεργασία με το EIREST, διοργανώνει μία συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, στόχος της οποίας είναι η ανάλυση των  σχέσεων ανάμεσα στο ηχητικό τοπίο, την ταυτότητα και την εκλυστικότητα στην πόλη.

Συμμετέχοντες:

Στέλλα Κυβέλου, SDMed, Πάντειον Πανεπιστήμιο

Fanny Mietlicki, Διευθύντρια του Bruitparif

Philippe Outrequin, Σύμβουλος επιχειρήσεων

Marie-PauleThaveau, Κέντρο μελετών των μεταφορών, των δικτύων, της πολεδομίας και των δημοσίων κτιρίων - CERTU, CEREMA, FR,

PascalValentin, Υπουργείο Οικολογίας, Αειφόρου Ανάπτυξης και Ενέργειας, Γαλλία

Bruno Vincent, Παρατηρητήριο Acoucité της ευρύτερης Λυών (Grand Lyon)

 

Σχολιασμός:

Μελίνα Δασκαλάκη, Δήμος Αθηναίων

Ηλίας Μπεριάτος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τριάντ Φλουρής, Hellenic American University

 

Συντονιστής: Sylvie Gruszow, δημοσιογράφος

 

Είσοδος ελεύθερη

Ταυτόχρονη μετάφραση

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους φοιτητές με επίδειξη του πάσου ή βεβαίωσης εγγραφής

 

Πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης“EchoPolis-Ημέρες Ήχου2013" (.pdf αρχείο)

http://www.event2013.sd-med.org/