ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2013

Διάλεξη Martin HIRSCH | Νέα κοινωνικά διακυβεύματα και ευρωπαϊκή διακυβέρνηση

Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδηλώνει την επιθυμία να λάβει περισσότερο υπόψη τα κοινωνικά ζητήματα στο πλαίσιο της οικονομικής της πολιτικής, ο κ. Hirsch εξετάζει, ενόψει και της ελληνικής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, τη θέση που καταλαμβάνουν τα νέα κοινωνικά διακυβεύματα στη συζήτηση περί διακυβέρνησης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Ομιλία του Martin HIRSCH, Προέδρου της Υπηρεσίας εθελοντικής δράσης πολιτών, Ύπατου αρμοστή για δράσεις αλληλεγγύης με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και για τη νέα γενιά (2007-2010).

Παρεμβάσεις: Πλάτων ΤΗΝΙΟΣ, Επίκουρος καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και Ιωάννης ΚΟΥΖΗΣ, Αναπλ.καθηγητής, Πρόεδρος του τμήματος Κοινωνικής πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Συντονιστής : Φοίβος ΚΑΡΖΗΣ, δημοσιογράφος

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος της γαλλικής Διοίκησης και πολιτικός, ο Μartin HIRSCH ανέλαβε διάφορες θέσεις: από διδάσκων στη Sciences Po έως σύμβουλος Επικρατείας και Γενικός διευθυντής της γαλλικής Υπηρεσίας υγειονομικής ασφάλειας τροφίμων...

Στη Γαλλία, είναι κυρίως γνωστός ως ο Πρόεδρος της Κεντρικής ένωσης κοινοτήτων Emmaüs, οι οποίες αποτελούν δομές υποδοχής και επανένταξης των κοινωνικά αποκλεισμένων, και στη συνέχεια της Emmaüs France. Από το 2007 έως το 2010, ήταν μέλος της κυβέρνησης με την ιδιότητα του Ύπατου αρμοστή δράσεων αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε αυτόν οφείλεται η θεσμοθέτηση του Εισοδήματος Ενεργού Αλληλεγγύης – RSA (επίδομα που προορίζεται για ανέργους ή άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα).

Υπήρξε ο ιδρυτής της νέας Υπηρεσίας δράσεων αλληλεγγύης, η οποία στόχο έχει να εφαρμόζει σε τοπικό επίπεδο δράσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τις επιχειρήσεις, ενώ από το 2010, είναι Πρόεδρος της Υπηρεσίας εθελοντικών δράσεων πολιτών.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ελεύθερη είσοδος

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους φοιτητές με επίδειξη του πάσου ή βεβαίωση εγγραφής.


ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2013