Ημερίδα : Καινοτομία, διαφύλαξη, σύμπραξη: προς μια ενισχυμένη συνεργασία για την μπλε ανάπτυξη


25 Νοεμβρίου, 14:00 – 21:30
BINTEO ΗΜΕΡΙΔΑΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (.pdf)

 

 

Η Μεσόγειος αναδεικνύεται σε ανεξάντλητη πηγή ανάπτυξης για τις παρόχθιες χώρες υπό τον όρο ότι εκείνες θα συνεργαστούν προς όφελος μιας πραγματικά αειφόρου οικονομίας. Η προστασία των ακτογραμμών και της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων, ο παράκτιος τουρισμός και οι κρουαζιέρες... Μια τεράστια πηγή ανάπτυξης που απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση και ολοκληρωμένη διαχείριση.

Τόσο η Γαλλία όσο και η Ελλάδα έχουν θέσει τις θαλάσσιες επιστήμες και τη θαλάσσια καινοτομία μεταξύ των προτεραιοτήτων τους. Η ημερίδα αυτή  έχει προσφέρει στους Έλληνες και Γάλλους ειδικούς και φορείς του οικονομικού τομέα τη δυνατότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες και να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες.

 

- Συνεδρία 1η : Αειφόρος τουρισμός στη Μεσόγειο

Σύνθεση της συνεδρίας :

Προσεχώς

Παρουσιάσεις :

Παρουσίαση του κ. Bernard Brillet, Υπουργείο οικολογίας, αειφόρου ανάπτυξης και ενέργειας, Γενικός επιθεωρητής της διοικητικής αρχής αειφόρου ανάπτυξης

Παρουσίαση του κ. Etienne Coffin, Υπουργείο παραγωγικής ανάκαμψης, Πρόεδρος της γαλλικής επιτροπής για την αειφόρο ανάπτυξη στον τουρισμό

Παρουσίαση του κ. Ιωάννη Σπιλάνη, Επίκουρος καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 

- Συνεδρία 2η : Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νησιωτική ανάπτυξη

Σύνθεση της συνεδρίας :

Προσεχώς

Παρουσιάσεις :

Παρουσίαση του κ. Lucien Chabason, Πρόεδρος του Plan bleu

Παρουσίαση του κ. Christophe Maisondieu, Ifremer – Γαλλικό ινστιτούτο ερευνών για την εκμετάλλευση των θαλασσών

Παρουσίαση του κ. Christophe Le Visage, οργάνωση LittOcean

Παρουσίαση του κ. Ανέστη Γουργιώτη, Υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής

Παρουσίαση του κ. Ιωάννη Καλδέλλη, Καθηγητής, TEI Πειραιά

Παρουσίαση του κ. Δημητρίου Β. Κανελλοπούλου, Διευθυντής, Διεύθυνσης Μετρήσεων Φυσικών Πόρων και Πιστοποίησης, ΔΕΗ-Ανανεώσιμες Α.Ε.

 

- Συνεδρία 3η : Αειφόρος διαχείριση παράκτιων ζωνών: διακυβεύματα, κίνδυνοι, λύσεις

Σύνθεση της συνεδρίας :

Προσεχώς

Παρουσιάσεις :

Παρουσίαση της κ. Hélène Montelly, Υπουργείο οικολογίας, αειφόρου ανάπτυξης και ενέργειας, Προϊσταμένη του γραφείου παράκτιων ζωνών και φυσικού θαλάσσιου χώρου υπό καθεστώς δημόσιας ιδιοκτησίας

Παρουσίαση της κ. Charlotte Vinchon, Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (BRGM)

Παρουσίαση του κ. Αθανασίου Χ. Τσίκληρα, Επίκουρος καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, εμπειρογνώμων στο Υπουργείο περιβάλλοντος, ενέργειας και κλιματικής αλλαγής

 

- Συνεδρία 4η : Αξιοποίηση των θαλάσσιων πόρων και περιβαλλοντικό δίκαιο

Σύνθεση της συνεδρίας :

Προσεχώς

Παρουσιάσεις :

Παρουσίαση του κ. Alain Piquemal, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Νίκαιας

Παρουσίαση του κ. Bernard Commere, Υπουργείο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας

 

 

Στρογγυλή τράπεζα: Από την κυριαρχία επί των θαλασσών στη θαλάσσια οικονομία