Διάλεξη του Jacques Rancière

Η Σκέψη του παρόντος

30.01.2014, 18.30΄ | ΒΙΝΤΕΟ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | Auditorium Theo Angelopoulos

Είσοδος ελεύθερη - Ταυτόχρονη μετάφραση

Η σκέψη του φιλοσόφου Jacques Rancière, ομότιμου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris VIII και καθηγητή στην École normale supérieure, εστιάζεται κυρίως στην πολιτική.


Οι έννοιες της Ισότητας και της Χειραφέτησης μέσω της πολιτικής βρίσκονται στο επίκεντρο του στοχασμού του. Ο φιλόσοφος θα δώσει μια σημαντική διάλεξη στην οποία θα ασχοληθεί με τους συσχετισμούς του χρόνου και της πολιτικής.