15ες Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας (JIST)

JIST11, 12 & 13.05.2016 | Πάντειο Πανεπιστήμιο
12.05.2016, 09.00΄- 12.30΄ | Auditorium Theo Angelopoulos, IFG

Η κατασκευή του χρεωμένου ανθρώπου

Maurizio Lazzarato, κοινωνιολόγος, φιλόσοφος

Κρίσεις και εργασία γυναικών
Ελένη Βαρίκα, ιστορικός, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Paris 8

Oι Διεθνείς Ημέρες Κοινωνιολογίας της Εργασίας διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια και αποτελούν ευκαιρία να συγκεντρωθεί, γύρω από μία θεματική, η κοινότητα των κοινωνιολόγων της εργασίας του γαλλόφωνου χώρου.

Η διοργάνωση των JIST 2016 είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του LEST-Laboratoire d’Économie et de Sociologie du Travail, μιας μονάδας του CNRS και του Πανεπιστημίου Aix-Marseille καθώς και του Κέντρου Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής), μιας μονάδας έρευνας του τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου. Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί τη βούληση για ένα μεγαλύτερο άνοιγμα των Διεθνών Ημερών Κοινωνιολογίας της Εργασίας προς τις χώρες του Νότου, για να αναπτυχθεί ο διάλογος και η επαφή ανάμεσα στους ερευνητές του Βορρά και του Νότου. Η διοργάνωση δύο στρογγυλών τραπεζών – Κρίση και εργασία στην Ελλάδα: νέοι δρώντες; και Εκδηλώσεις της κρίσης και συνέπειες στο ερευνητικό πεδίο της εργασίας– καθώς και διάφορα εργαστήρια αποτελούν τα σημαντικά σημεία αυτών των Ημερών.

Eίσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

Πρόγραμμα: jist2016.sciencesconf.org