Οι προκλήσεις της ανάπτυξης για τις πόλεις και τις περιφέρειες σε μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη

develop_urbainΣυνέδριο

05-07.07.2017 | Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα

Το 54ο συνέδριο του γαλλόφωνου τμήματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης θα πραγματοποιηθεί φέτος σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της Εταιρείας ERSA στο Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Οι πόλεις και οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν σήμερα νέες προκλήσεις. Οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης επηρεάζουν τη λειτουργία τους και τη δυναμική της ανάπτυξής τους, ενώ οι διεργασίες οικονομικής ανάπτυξης δημιουργούν ανισότητες εισοδήματος σε διαφορετικές γεωγραφικές κλίμακες (σε τοπικό, εθνικό, παγκόσμιο επίπεδο).

Οι συνέπειες της αυξανόμενης ανισότητας του πλούτου στις πόλεις εγείρουν σημαντικά ερωτήματα, τόσο από θεωρητική όσο και από πολιτική άποψη, κυρίως σχετικά με τις επιλογές και τις προτεραιότητες των στρατηγικών αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Η κύρια θεματική αυτού του συνεδρίου αφορά στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη φτώχεια και τις ανισότητες των εισοδημάτων, τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των πόλεων και το θέμα της μετανάστευσης σε ένα πλήρως μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Το φάσμα των σημερινών προκλήσεων της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης θα προσεγγιστεί μέσα από μια ποικιλία διεπιστημονικών θεματικών ενοτήτων που καλύπτουν ένα σημαντικό μέρος της θεωρίας της σύγχρονης περιφερειακής επιστήμης.

Κύριοι ομιλητές:

El Mouhoub Mouhoud, καθηγητής οικονομίας, πανεπιστήμιο Paris-Dauphine (Γαλλία)

Andres Rodriguez-Pose, καθηγητής, London School of Economics and Political Science, πρόεδροςτου RSAI

Philip McCann, καθηγητής, πανεπιστήμιο του Groningen, (Ολλανδία)

Γλώσσες: αγγλικά και γαλλικά

Πρόγραμμα: www.asrdlf2017.com