Ενέργημα, τυχαιότης και δίκαιο

Acte_hasard_et_droitΔιεθνής επιστημονική διημερίδα

24.11.2017, 19.00 ́| Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Η διημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του Διεπιστημονικού Φροντιστήριο της Eλληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης 2017-2018.

«Το ενέργημα αποτελεί εκδήλωση ελευθερίας. Η τυχαιότης είτε ενδεχομενικότης, αντιθέτως, επενεργεί ως περιορισμός ή εμπόδιο στην υλοποίηση της ελευθερίας και εντεύθεν ως κίνδυνος της ειρημένης υλοποίησης. Υπό το πρίσμα δε αυτό το ενέργημα παρίσταται ως ρίσκο.

Αυτή η διαλεκτική σχέση ενεργήματος και τυχαιότητος εξετάζει από διάφορες σκοπιές, το Διεπιστημονικό Φρονιστήριο της Eλληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης 2017-2018. Στο πλαίσιο αυτό, διεθνής επιστημονική διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοεμβρίου στο Ινστιτούτο Goethe και στις 24 Νοεμβρίου 2017 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με τη συμμετοχή Ελλήνων, Γάλλων, Γερμανών και Ιταλών φιλοσόφων και ιστορικών του δικαίου.

Από γαλλικής πλευράς, o Alexandre Zabalza, επίκουρος καθηγητής, αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου ποινικών επιστημών και δικαιοσύνης και διευθυντής του Κέντρου φιλοσοφίας του δικαίου του Πανεπιστημίου του Bordeaux κλήθηκε για να κάνει μια διάλεξη με θέμα Πράξις, Xθών, Καιρός.»

Στράγγας Ιωάννης, πρόεδρος της Eλληνικής Εταιρείας Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης


Διευθυντής συζητήσεως: Γιάννης Πρελορέντζος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

19.15 – 19.40       Ευάγγελος Μουτσόπουλος, Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών : Saisir l’occasion procurée par le hasard: Éthique et Droit (= Η σύλληψις της υπό της τύχης παρεχομένης ευκαιρίας: Ηθική και Δίκαιο) [Μετάφραση: του ιδίου]

19.40 - 20.05        Alexandre Zabalza, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Bordeaux : Praxis, Kthton et Kairos (= Πράξις, Χθων και Καιρός) [Μετάφραση: Iωάννης Σαρμάς, Αντιπρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου]

20.05 - 20.30       Ιωάννης Στράγγας, τ. Καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Υφηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου, Δικηγόρος : La notion de hasard à la lumière de la table des catégories (= Η έννοια της τυχαιότητος υπό το φως του πίνακος των κατηγοριών) [Μετάφραση: του ιδίου]

20.30 - 20.45        Συζήτηση

Πρόγραμμα


Ελεύθερη είσοδος

Γλώσσες εργασίας: ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά