Από την οθωμανική Ευρώπη στα βαλκανικά έθνη: Επανεξετάζοντας το Διαφωτισμό

lumieresΔιεθνές συνέδριο

Πρόγραμμα | Συνόψεις ομιλιών & βιογραφικά ομιλητών

23.05.2018, 17.00 ́ | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG
24.05.2018, 09.00 ́ | Γαλλική Σχολή Αθηνών
25.05.2018, 09.00 ́ | Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Ινστιτούτο Ερευνών για την Αναγέννηση, την Κλασική εποχή και τον Διαφωτισμό (IRCL, CNRS, Μονπελιέ), η Γαλλική Σχολή Αθηνών και το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνουν στην Αθήνα ένα συνέδριο με θέμα την διάδοση του Διαφωτισμού στα Βαλκάνια και τη θέση του στις συλλογικές αναπαραστάσεις.

23.05.2018, 17.00 ́ | Auditorium Theo Angelopoulos - IFG

Εναρκτήριες ομιλίες: ο Διαφωτισμός σήμερα

Αν οι όροι «σέρβικος», «νεοελληνικός», «βουλγαρικός», «ρουμανικός» ή «οθωμανικός» Διαφωτισμός έχουν καθιερωθεί και μοιάζουν ως εκ τούτου προφανείς, η σημασία τους δεν παύει ωστόσο να εγείρει ερωτήματα. Το συνέδριο αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για να εξετάσουμε με ποιους τρόπους ο «Διαφωτισμός» (που είθισται να εκλαμβάνεται ως διακριτή ιστορική κατηγορία ή και ως στάδιο της παγκόσμιας ιστορίας), εγγράφεται στις τοπικές ιστορίες και συγκεκριμένα στις ιστορικές, φιλοσοφικές, λογοτεχνικές ή οικονομικές αφηγήσεις του 19ου και 20ου αιώνα.
Αναζητώντας τις διαδικασίες εθνικοποίησης των Φώτων, μελετώντας τις προβληματικές που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικά μεταξύ τους γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα, επιστρέφουμε αναπόδραστα σε ερωτήσεις όπως: Γιατί τα Φώτα; Για ποια Φώτα ακριβώς πρόκειται;
Η ανάλυση των «καθ’ ημάς» Διαφωτισμών, η μελέτη δηλαδή μιας σειράς εξαιρετικά γόνιμων κειμένων (πρωτότυπους στοχασμούς και ερμηνείες, μεταφράσεις ή παραφράσεις) δεν είναι διόλου αυτονόητη και δεδομένη. Σε μια τέτοια προοπτική θα χρειαστεί ίσως ακόμη, να ξανασκεφτούμε κριτικά τα αντιθετικά ζεύγη που επιβλήθηκαν (εκ των υστέρων) από διάφορες σχολές σκέψης: ορθός λόγος/προκαταλήψεις, κοσμοπολιτισμός/εθνική ιδιαιτερότητα, καθολικότητα/ιστορικός σχετικισμός.

Συμμετέχουν:
Bertrand Binoche, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Νέα απάντηση στο ερώτημα: Τι είναι τα Φώτα;
Χρήστος Χατζηιωσήφ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ
Ο ιστορικός και ο κυρίαρχος
Franck Salaün, IRCL/CNRS, université Paul Valéry Montpellier 3
Εθνικοποιείται ο Διαφωτισμός;
Jean-Pierre Schandeler, IRCL/CNRS, université Paul Valéry Montpellier 3
Επιστρατεύοντας» το Διαφωτισμό: παραδείγματα σύγχρονων κρίσεων
Συντονισμός:
Χρυσάνθη Αυλάμη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, ANHIMA, Paris

Είσοδος ελεύθερη, ταυτόχρονη μετάφραση

Λοιπές συνεδριάσεις:
24.05.2018, 09.00 ́ | Γαλλική Σχολή Αθηνών
25.05.2018, 09.00 ́ | Πάντειο Πανεπιστήμιο