Η καινοτομία, από τη γη στο πιάτο

SolAssietteΣε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας

Κύκλος «Η νεολαία που καινοτομεί» - Αναπτύσσοντας την οικονομία της ευημερίας

14.11.2019, 18.30 ́ | Λάρισα

«Η δημιουργία πιο βιώσιμων διατροφικών συστημάτων απαιτεί περαιτέρω επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο, καλύτερη πρόσβαση στις υφιστάμενες τεχνολογίες και πιο αποτελεσματική χρήση τους [...] Είναι, επίσης, σημαντικό να εξεταστούν επισταμένως τα κενά στις καινοτομίες και τις τεχνολογίες, καθώς και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, την υγεία, τις καλλιέργειες, τα μέσα διαβίωσης και το περιβάλλον».

Διατροφή και διατροφικά συστήματα,
Έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή

Τον Νοέμβριο, ο κύκλος «Η νεολαία που καινοτομεί» μας μεταφέρει στη Λάρισα για μια βραδιά αφιερωμένη στο μέλλον των διατροφικών συστημάτων. Οι γαλλικές και ελληνικές καινοτομίες που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μας προσκαλούν να προβληματιστούμε για το μέλλον αυτών των συστημάτων, προκειμένου να οικοδομήσουμε έναν τομέα γεωργικών προϊόντων διατροφής πλήρως προσανατολισμένο στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα.
Ερευνητές και νεοφυείς επιχειρηματίες από τη Θεσσαλία και τη Γαλλία θα παρουσιάσουν και- νοτόμες πρωτοβουλίες που μετασχηματίζουν τη βιομηχανία γεωργικών προϊόντων διατροφής και εξασφαλίζουν μια βιώσιμη παραγωγή και μεγαλύτερη προσαρμογή στις ανάγκες των κατα- ναλωτών, φροντίζοντας ταυτόχρονα για την ασφάλεια και την υγεία τους.
Κατά την παρουσίαση αυτών των καινοτομιών, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα νέα προϊόντα και τις διατροφικές υπηρεσίες που μπορούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, σε πε- ριπτώσεις περιορισμού των διαθέσιμων πόρων για τις καλλιέργειες (νερό, ενέργεια...). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα μας βοηθήσουν να διερευνήσουμε το θέμα της αναδιάρθρωσης του περιβάλλοντος και των εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων.
Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει, επίσης, στο ζήτημα της επισιτιστικής ασφάλειας και των επιπτώσεών της στην υγεία, μια άλλη καθοριστική διάσταση της βιώσιμης διατροφής.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης, θα διοργανωθεί μια μικρή έκθεση προϊόντων που θα δώσει τη δυνατότητα στο κοινό να ανακαλύψει από κοντά τις καινοτομίες και θα αναδείξει τις συμμετέχουσες νεοφυείς επιχειρήσεις.
Ελεύθερη είσοδος, ταυτόχρονη μετάφραση